Narlıdere Lokmacısı

Narlıdere İzmir’in en sakin ve en güzel ilçelerinden birisidir. Güzel bir şehirleşme ile birlikte doğanın henüz tam olarak bozulmadığı bir ilçemizdir. Bu halini korumak zamanımızda elbette çok zordur. En azından Narlıdere lokmacısı olarak burada göstermiş olduğumuz faaliyetlerimizde daha temiz ve özenli olarak bu güzelliğin korunmasında ufak bir katkı sağlayabiliriz. Bunu niçin en başta söyledik, çünkü birçok lokma firmasının buradaki faaliyetleri sonucunda çevrede büyük bir kirlilik oluşmaktadır. Bu da Narlıdere başta olmak üzere İzmir halkı tarafından çok rahatsız edici bulunmaktadır.

Narlıdere Lokmacısı

Bildiğiniz gibi sitemiz tüm lokmacılara kapısı açık olup, Narlıdere’deki kurumlarla organik bir ilişkisi bulunmamaktadır. Fakat bu çeşitli uyarıları dikkate almayacağımız anlamına gelmez. Narlıdere halkının da en büyük isteklerinden birisi temiz bir lokma dökümüdür. Bu da firmaların birkaç çöp kovası ile rahatlıkla halledebileceği bir sorundur. Narlıdere lokmacısı aracının etrafına bir iki tane çöp kovası koyarak dağıtım yaptığı plastik tabakların buraya atılmasını sağlamış olur. Elbette Narlıdere insanı da bu çöp kovalarını kullanmak konusunda bilinçli olmalıdır.

Yukarıda temiz bir lokma dağıtımında Narlıdere lokmacısı üzerine düşen görevi söyledik. Temiz bir Narlıdere için bir vatandaş ayağı söz konusu olup bu konuda da söyleyeceklerimiz şunlardır. Eğer dağıtılan lokmayı alıp ta oradan uzakta tüketmek istiyor iseniz lokma tabağını mutlaka bir çöp kovasına atmanız temiz bir çevre için yeterli olacaktır.

Narlıdere Lokma Firması

Narlıdere lokmacısı olmak demek sadece manevi olarak insanların yanında değil aynı zamanda çevreye duyarlı bir firma olmaktır. Buradaki birçok İzmir lokma firmasının bizim bu uyarılarımızı dikkate alacağını umuyoruz. Bunun haricinde Narlıdere halkının bu konudaki şikâyetlerini dikkate alacağımızı bildirerek farklı öneri ve görüşlerini de burada yayınlamaya çalışacağız.

Narlıdere lokma firması çalışanlarını müşterilerle daha fazla diyalog içine girerek onların yeni doğan ihtiyaçlarını öğrenmeleri ve bu ihtiyaçlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmaları için teşvik etmek gerekir. Müşteri ve pazar araştırması bileşkeni için kullanılabilecek ölçüler, yeni geliştirilen ürün ve hizmet sayısı, hedef müşteriler için özel ürün ve hizmet geliştirmedeki başarı veya sadece yeni doğan ve gelecekte geçerli olacak müşteri tercihleri konusunda yapılan pazar araştırması olabilir.

Narlıdere Lokma Dağıtımı

Pazar ve müşterilerle ilgili bilgiler, yenileme işleminin ikinci basamağını oluşturan ürün, hizmet, tasarım ve geliştirme süreci için gereken veriyi sağlar. Lokmacının araştırma ve geliştirme ekibi bu aşamada,

  • Müşterilerin değer vereceği, tamamıyla yeni ve farklı ürün ve hizmetler geliştirmek için araştırma yapar,
  • Mevcut teknolojinin geleceğin ürün ve hizmetlerinde de kullanılmasını sağlayacak uygulamalı araştırmalar yapar,
  • Yeni ürün ve hizmetlerin pazara sürülmesi için yoğun geliştirme çalışmaları yapar.

Geçmişte ürün tasarım ve geliştirme için performans ölçüleri geliştirmeye pek önem verilmemiştir. Bunun birkaç nedeni olabilir. Uzun zaman önce, birçok lokmacının performans ölçüm sistemleri kurulurken üretim ve operasyon ile ilgili işlemlere ağırlık verilmiş, araştırma ve geliştirme işlemleri ise göz ardı edilmiştir.

O gün için bu mantıklı bir karardı çünkü üretim işlemleri için araştırma geliştirmeye oranla çok daha fazla harcama yapılmaktaydı ve başarının sırrı yüksek hacimde malı verimli bir şekilde üretmekte saklıydı.

Lokma Dağıtımında Yenilikçi Anlayış

Günümüzde birçok lokmacı sürekli olarak yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak rekabet avantajı elde etmektedir. Bu nedenle araştırma ve geliştirme işlemleri lokmacının değer zincirinin çok daha önemli bir halkası haline gelmiştir. Bu işlemin başarısı, özel amaç ve ölçüler vasıtasıyla motive edilmeli ve değerlendirilmelidir.

Araştırma ve geliştirme işlemlerinin artan önemi, lokmacıları bu işlemler için daha fazla harcama yapmaya yönlendirmiştir. Bazı lokmacıların araştırma, tasarım ve geliştirme işlemleri için yaptığı harcamalar, ürün ve operasyon işlemlerini desteklemek için yapılan harcamalardan daha fazladır.

Temiz bir çevre için Narlıdere lokmacısı neler yapmalı

Doğrudan işçilik, standart maliyetler ve geniş kapsamlı bir sapma analiz sistemi ile sıkı bir şekilde takip edilirken, tasarım ve geliştirme gruplarının harcama oranlarını takip edecek veya üretim maliyetlerini ölçerek finansal bir sistem mevcut değildi. Halen birçok lokmacının performans ölçüm sistemleri, araştırma ve geliştirme işlemlerinin etkinliği ve verimliliği yerine operasyonların verimliliğine bağlı bulunmaktadır.

Doğal olarak araştırma geliştirme işlemleri sırasında girdi artışı ve elde edilen çıktı arasındaki ilişki üretim işlemindekinden çok daha zayıftır. Çünkü üretimde kullanılan işçilik, hammadde ve araçların bitmiş ürüne dönüştürülmesinin standartları çok kolaylıkla belirlenebilir. Halbuki elektronik sektöründe tipik bir ürün geliştirme süreci iki yıl, satış süreci de beş yıldır.

Bu durumda ürünün başarısı ile ilgili işaretler ancak üç yıl sonra ortaya çıkabilir. Birkaç dakika ile birkaç gün arasında değişen üretim süreçlerine sahip olan işletmeler, standartların, karlılık oranlarının, değerlendirme ve kontrol amaçlı verimlilik ölçülerinin daha kolaylıkla uygulanabileceği işletmelerdir.

narlıdere lokmacısı