Bostanlı Lokma

İzmir lokma dağıtımının zirve yerlerinden birisi de Bostanlı lokma dağıtımıdır. Herkesin kolay kolay iş yapamadığı bir yerdir. Çünkü Bostanlı halkı düzgün ve temiz bir iş yapılmasını ister. Eğer iyi bir lokma firması değilseniz burada bir kere iş yaparsınız. Fakat bir daha kolay kolay burada lokma dökmeniz mümkün değildir.

Burada lokma dökmenin esasında oldukça basit kuralları vardır. Birincisi temiz ve sağlıklı bir üretim gerçekleştirmek zorundasınızdır. İnsanların lokma dökümünde en çok dikkat ettikleri konu sağlıklı bir üretim yapılıp yapılmadığıdır. Bunun da yolu lokma dökülürken lokmacıyı izlemekten geçer. Bonesi, maskesi, eldivenleri var mıdır? Önlüğünün temizliği nasıldır. Aracın iç temizliği yeterli düzeyde midir? Bütün bunları dikkatlice izlemek gerekmektedir.

Bostanlı lokma dökümünde dikkat edilen bir diğer hususta ürünün lezzetidir. Buda iki şey ile mümkün olmaktadır. Birincisi ustanın becerikli olması ikincisi de kullanılan malzemenin kaliteli olması gerekmektedir. Eğer bu ikisi bir arada sağlanamaz ise lokmanın lezzeti yerinde olmayacaktır. Yani diyelim ki en iyi malzemeleri kullanarak lokma yaptınız bu yeterli değildir. Ya da çok iyi bir ustanız var ama düşük kalitedeki malzemelerle üretim yaptınız bu da yeterli olmayacaktır.

Bostanlı lokma dökümü

Bostanlı lokma dökümünü yıllardan beri birinci sınıf malzemelerle işinin ehli ustalarla yapmaktayız. Firmamız ürünlerinde her zaman için kaliteli ve taze malzemeler kullanmaya gayret etmektedir. Unun en iyisini seçerek almaktayız. Hiçbir zaman belirli bir markaya bağımlı olmadan çalışmaktayız. Firmamızın imalatta kullandığı ürünleri her zaman için test ederek kullanmak bir alışkanlıktır. Bir dönem çok iyi olan bir ürün daha sonraki dönemlerde bir kalite bozulmasına yol açmaktadır. Bu yüzden de kullanılan malzemelerin her zaman için testi yapılmalıdır.

İzmir lokma dağıtımı Ege bölgesinde oldukça sık kullanılan bir hayır işleme çeşididir. İnsanların birbirleri ile dayanışma ve paylaşmanın bir numaralı simgesi haline gelmiştir. Acısında, sevincinde her zaman için lokma döktürmek bir gelenek halini almıştır. Bostanlı insanı da İzmir’in karakteristik özelliklerine sahiptir. İş yeri açılışında, sünnet törenlerinde, düğünlerde her zaman içim lokma dökümü yapılmaktadır. Burada önemli olan kaliteli ve lezzetli lokma dökümüdür.

Bostanlı Lokmacısının Stratejisi

Bostanlı lokmacısı ürün ve pazar hedefleri saptamak, bu hedeflere varmayı olanaklı kılacak stratejiler geliştirmedikçe boşuna bir çaba olacaktır. Rakiplerinizi yeterince dikkate aldığınızdan emin olmanız gerekir. Onlar da aynı stratejileri geliştiriyor olabilir. Örneğin asıl donanım pazarlarının hacmi daraldığında, birçok organizasyon karlarını korumak için ikinci pazara yönelmişlerdi. Bu ise pazarda rekabetin çok fazla artmasına ve kar olanaklarının azalmasına yol açmıştı.

Planlama sürecinin son adımı, ek programları da olan ayrıntılı bir plan geliştirmektir. Bu plan, toplam çabalarınızın bir ifadesi olacaktır. Programlar ise, her biri özgül bir hedef üzerinde odaklaşan ayrı ayrı unsurlardır. Her görevden kimin sorumlu olduğunu belirtir, bütçe ve zaman düzenlemeleri sunarlar. İşlerin zamanında yapılmasına yardımcı olmak üzere yetkilerin nasıl devredileceği de belirlenmelidir.

Lokma Pazarının Matrisi

Ürün/pazar matrisi tercih edilen satış kanalı düzenlenmesini tanımlamanın ilk adımıdır. Eğer lokmacı ürünlerini tek bir satış organizasyonu aracılığıyla, yani bütün ürünleri bütün pazarlara satmakla sorumlu olduğu bir satış organizasyonu aracılığıyla satarsa yeterince değerlenmemiş olacaktır. Satış organizasyonları üçüncü pazara nüfuz etmeye ya da ürününü satmaya zaman ayıramayacaktır. Bu ürün ve pazarın öksüz dediğimiz duruma düşmesi ihtimali yüksektir.

Bu bütün satış organizasyonlarının geleneksel yetersizliğidir. Satış elemanları her zaman kendilerini ilgilendiren ve çabalarına en fazla karşılık buldukları ürün ve pazarlar üzerine yoğunlaşır. Çoğu organizasyonun birçok ürünü vardır. Gereken dikkatin gösterilmediği ürünler sürekli artmaktadır.

Eğer bir organizasyon bu öksüz ürün ve pazarlara el atarak avantaj sağlayabilir. Bunun mükemmel bir yolu, bu pazarlarda çalışan uzmanlardan oluşan paralel bir satış kanalı kullanmaktadır.

Bostanlı lokma