Balçova Lokmacısı

Balçova lokmacısı son zamanlardaki dağıtım sayısı açısından adeta bir rekor kırmıştır. Bunun sebebi ülkedeki değişimler olduğu gibi lokma firmalarındaki artış ve reklamların da etkisi büyüktür. İzmir lokmacısı sayısındaki artış da buna paralel bir şekilde gelişme göstermiştir. Bu niceliksel artış beraberinde niteliksel artışı getirmemiştir. Bunun sebeplerini araştırmak önemlidir. Çünkü lokma döktürmek isteyen insanlarımız nasıl bir lokma firması ile karşı karşıya olduklarının farkına varmaları gerekmektedir.

Balçova lokmacısı sayısındaki artışın bir numaralı sebebi bu alanda önemli bir arzın oluşması ve var olan firmaların bu arzı karşılayamaması sonucunda yeni firmaların bu boşluğu değerlendirmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Peki, bu yeni gelen firmalar ne derecede bu işe hâkim olup İzmir lokma dökümün gereklerini yerine getirmektedir.

Esas sorulması gereken soru budur. Son zamanlarda ortaya çıkan firmaların birçoğu ne yazık ki lokma dökümü hakkında en ufak bir fikre sahip değildirler. Bir şekilde hasbel kader bu işe giren firmalar İzmir lokma dökümünde gelişen teknolojinin nimetlerinden faydalanarak lokmacı olduklarını sanmaktadırlar.

Balçova lokmacısı ararken dikkat edilecekler

Bu tip firmalar sadece bir hamur yaparak Balçova lokmacısı olmaya yetecek bilgiye sahip olduklarını sanıp özünde bu işten hiçte anlamadıklarını ortaya koymaktadırlar. Çünkü lokma hamuru un, su ve mayanın alelade bir araya gelmesi demek değildir. Hamurun kıvamı, sertliği, pişme özellikleri gibi kriterlerinin olması gereklidir. Bunu da ancak İzmir lokma işine yıllarını vermiş insanların yapabileceği bir meziyettir.

Bu durumda iyi bir Balçova lokmacısı firması nasıl bulunacak lokma döktürmek isteyen vatandaşlarımız neye göre lokma firması seçeceklerdir. Bunun en kısa cevabı lokma firmasının referanslarında yatmaktadır. Firma referans verebiliyor ise bu şu anlama gelmekte benim yaptığım işler ortadadır ve buralara sorabilirsiniz. Eğer firma referans vermekte zorlanıyor ise bu firma bu işe ya yeni başlamıştır veya önceki işlerinde ciddi bir sıkıntı vardır.

Balçova Lokma Firması

Balçova lokma firmasının işleyişinde hedeflerin zorluk düzeyinin belirlenmesinde kişisel değerlendirmelere de yer verilmesi önemlidir. Lokma ustalarını ödüllendirmek için sonuca bağlı prim uygulamasının her zaman en ideal yöntem olmayacağını düşündürmektedir. Lokma ustalarının kontrol veya etkisi altında olmayan birçok faktör de nihai performans üzerinde etkilidir.

Ayrıca yöneticilerin ekonomik değer yaratan birçok hareketi de ölçülmemektedir. İdeal olan, lokma ustalarının yetenekleri, gayretleri, karar ve hareketlerinin kalitesi değerlendirilerek ödüllendirilmeleridir. Bu niteliklerin gözlemlenmesi ve ölçülmesi çok zor olduğu için geleneksel prim sisteminde yer almazlar. Teşvik primlerinin belirlenmesinde ikinci en iyi yöntem, performansa bağlı prim ödenmesidir. Bu yöntemin daha sıklıkla uygulanmakta olmasının nedeni bahsettiğimiz nitelikleri ölçmenin güçlüğüdür.

Kurumsal Balçova Lokma Firması

Kurumsal anlayışın aktif olarak kullanılması, yöneticilerin yetenekleri, gayretleri ve kararların kalitesi hakkında geleneksel finansal ölçülerin sağlayacağından daha fazla oranda bilgi edinilmesine yardımcı olur. En azından kısa dönemde formüllere dayanan teşvik sistemlerini uygulamaktan vazgeçen lokmacılar, ustalarla çalışanlar arasında sürdürülen diyaloğun önemini bilmektedirler. Hem amaç hem de hedeflerin karşılaştırılması ile ilgili ustaların performans ve yeteneklerinin izlenmesi için birçok fırsat yarattığını gözlemlemişlerdir.

Lokmacı ustaları sübjektif değerlendirmeleriyle belirleyecekleri teşvik primlerinde bile kişiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olma, kararlarını daha sağlam nedenlere dayandırma ve daha kolay karar verme olanağına kavuşmaktadır. Yöneticilerin sübjektif değerlendirmeleri, formüle dayalı sistemlerde olduğu ölçüde şüphe ile karşılanmaktadır.

Balçova Lokmacısında Teşvik Primi

Teşvik primleri motivasyon sağlamanın geçici ve dışsal bir yöntemidir. Kişiler ya kendilerine ne yapmaları gerektiği belirtildiği için ya da belli hedeflere ulaştıkları takdirde ödüllendireceklerini belirttiği için çalışmaktadırlar. Dışsal veya geçici motivasyon sağlanması önemlidir. Ödüller ve kişilerin başarılarının tanınması, işletme birimi ve kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile bağlantılı olmalıdır. Fakat sadece dışsal motivasyon sağlamaya dayanan bir teşvik yöntemi yetersiz kalabilir.

Problemlere yaratıcı çözümler bulunması ve yenilikçi kararlar alınması gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kişileri teşvik etmekte yetersiz kalacaktır. Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok araştırma, içsel motivasyon sağlamıştır. Yani çalışanların kendi kişisel tercih ve inançları olduğu için bir hareket tarzını benimsemelerinin yaratıcı çözümler bulunmasıdır. Yeniliklerin uygulanmasında çok daha etkili olduğunu ortaya koymuştur.

balçova lokmacısı